Tjäna Pengar på Internet

Strategiförlaget Malmö

EAN-kod
Du behöver en EAN-kod (streckkod) på boken för att den ska kunna säljas i handeln. EAN-koder får man tilldelat sig av GS1 i Sverige. Varje EAN-kod måste givetvis vara unik och följa ett korrekt mönster. När man väl fått siffrorna ska man också ta fram själva streckkoden. Många program för detta finns att köpa via internet.

ISBN-nr
Böcker som utges idag har alla ett unikt ISBN-nr om böckerna ska kunna säljas i handeln samt om man ska kunna söka litteraturstöd. ISBN-nummer utdelas av ISBN-centralen på Kungliga Biblioteket.

Bokrondellen
Bokrondellen är det viktigaste grossistverktyget för att sälja böcker i Sverige. När förlaget har registrerat boken korrekt hos Bokrondellen blir boken direkt köpbar via de viktigare nätbokhandlarna (AdLibris, Bokus, Internetbokhandeln etc) och givetvis ser även bokhandlarna din bok via Bokrondellen och kan handla direkt. För att registrera hos Bokrondellen behöver man bl a EAN-kod, ISBN-nr, F-pris och man bör kunna skicka böcker omgående till de beställande bokhandlarna för att vara med i deras listor. Läs mer om Bokrondellen.

Bedömningsexemplar till BTJ
Bibliotekstjänst (BJT) har ett antal lektörer som läser genom de flesta böcker som utges i Sverige. När man för en lektörsbedömning publiceras denna i BTJ-häftet (utkommer 26 ggr / år) och distribueras till de flesta bibliotek och även till bokhandeln. Läs mer om BTJ lektörsbedömning.

Ansökan om Litteraturstöd
Staten delar via Kulturrådet årligen ut ca 40 miljoner i litteraturstöd, vilket delas ut i efterhand (när boken är tryckt). Enligt uppgift får ca 40% av de som ansöker litteraturstöd. Vissa böcker kan inte söka (t ex instruktionsböcker, familjeböcker, ortskrönikor, reseböcker, kokböcker etc). Några av kraven för att få litteraturstöd är att man har ISBN-nr, att man har ett rimligt F-pris samt att man kan leverera 292 exemplar till bibliotek om man får litteraturstöd. Trycker man en lagom upplaga till bra tryckpris bör litteraturstödet täcka mer än tryckningen. Läs mer om Litteraturstöd här samt här.

F-pris
F-pris eller Förlagspris är det pris som bokhandeln betalar till förlaget för boken exklusive moms. Detta pris registreras hos Bokrondellen och alla från vanliga bokhandlare till AdLibris och Bokus ser och köper för detta F-pris. Vill man söka litteraturstöd är det viktigt att man inte sätter för högt F-pris i förhållande till antal sidor. Bokhandeln kan sedan välja vilket pris man vill till konsument, men baserat på olika jämförelser lägger bokhandeln på ca 30% - 150% + 6% moms på detta pris. Det lägre priset är ofta mindre internetbokhandlare och det högre välsorterade boklådor. maximalt F-pris för att kunna söka litteraturstöd.

Prisvärd tryckning
Att trycka böcker kan kosta väldigt olika mycket. En bok på 132 sidor A5 i 1.000 exemplar trycker man normalt i offest och det bör man få för 18.000, vill man istället bara ha 300 böcker trycker man troligtvis digitalt och betalar kanske 10.000 kr. Vi kan hjälpa till med storlek på bok, antal sidor och tryck.

Lagerhållning
Lägger man i boken hos Bokrondellen och vill sälja via bokhandeln är det viktigt att man kan leverera omgående (helst dagligen) till bokhandeln. Använder man sig av Strategiförlaget kräver vi att man använder oss för lagerhållning under den tid vi har boken registrerad hos Bokrondellen. Vi levererar då oftast dagligen eller senast dagen efter beställningen registrerats hos oss. I vår lagerhållning ingår fysiska lagerhållningen, distribution, fakturering och påminnelsehantering. Vi fakturerar också bokhandeln korrekt fraktkostnad. Vi tar 100 kr per månad och 15 kr / försändelse. Säljer ni t ex 3 böcker ā 85 kr per månad blir kalkylen följande.
Intäkter till författaren: 5 * 85 = 425 kr.
Kostnader Strategiförlaget: 100 + 5*15 = 175 kr
Författaren får 250 kr av pengarna.

För att arbeta med Strategiförlaget eller andra frågor, kontakta förlaget:
Strategiförlaget
Box 4163
203 12 Malmö
Tel 040-30 49 80
info@strategiforlaget.se